Jak Polacy postrzegają przedsiębiorców? Mamy wyniki wyjątkowego badania

Jak Polacy postrzegają przedsiębiorców? Mamy wyniki wyjątkowego badania

Dodano: 
Wizerunek polskiego przedsiębiorcy – Raport Wprost
Wizerunek polskiego przedsiębiorcy – Raport Wprost Źródło: Wprost
Dla prawie 38 proc. Polaków przedsiębiorca kojarzy się z kombinatorstwem. Zaledwie 16 proc. z nas przypisuje mu sukces – wynika z badania na temat wizerunku polskiego przedsiębiorcy, które „Wprost” przygotował wspólnie ze Szkołą Główną Handlową i agencją badawczą SW Research.

Wizerunku przedsiębiorców nikt nie badał w Polsce od lat. Mało wiadomo, jak Polacy postrzegają ludzi biznesu po 35 latach wolnego rynku nad Wisłą. A tyle nam w tym roku minęło od wejścia w życie słynnej ustawy Wilczka.

Poniżej przedstawiamy zaledwie niewielki wycinek z całego raportu, który jest do pobrania w formie pdf na samym końcu tej publikacji. Raport zostanie przedstawiony w piątek, 21 czerwca, w Szkole Głównej Handlowej przy okazji obchodów Światowego Dnia Przedsiębiorczości.

Pracowity kombinator

Pierwsze pytanie sondażu brzmiało:

Które z określeń najbardziej kojarzą się Pani/Panu z polskim przedsiębiorcą?

Tutaj podaliśmy 8 cech. 4 pozytywne: pracowitość, odpowiedzialność, sukces, przebojowość i 4 negatywne: kombinatorstwo, wyzysk, prowizorka, marazm. Była możliwość wskazania maksymalnie dwóch odpowiedzi lub wybrania opcji: żadne z powyższych.

Wyniki nie napawają niestety optymizmem.

37,8 proc. ankietowanych odpowiedziało, że polski przedsiębiorca kojarzy się z kombinatorstwem. 34,6 proc., że z pracowitością. 31,4 proc. zaznaczyło odpowiedź – wyzysk.

22,3 proc. – odpowiedzialność. 15,9 proc. ankietowanych kojarzy polskiego przedsiębiorcę z sukcesem. 14,3 proc. z prowizorką. 11,2 proc. z przebojowością. 3,8 proc. z marazmem. 5,8 proc. nie wybrało żadnej z powyższych cech.

Czytaj też:
Oto 200 największych firm w Polsce. Padł absolutny rekord

To nie jest kraj dla przedsiębiorców

W kolejnym tygodniu spytaliśmy Polaków:

Czy uważa Pani/Pan, że Polska jest krajem przyjaznym dla przedsiębiorców?

Tutaj wielkich niespodzianek nie było.

Ponad 45 proc. ankietowanych uznała, że Polska przyjazna przedsiębiorcom nie jest. 34 proc. ankietowanych uznała na odwrót. A co piąty badany nie miał na ten temat zdania.

Najwięcej wskazań, że Polska nie jest krajem przyjaznym przedsiębiorcom pojawiło się w grupie wiekowej 25-34 lata (53,8 proc.). Zdaniem prof. Sławomira Wincha z SGH, niewykluczone, że właśnie w tej grupie jest największy odsetek osób rozpoczynających działalność gospodarczą i po raz pierwszy stykających się z aparatem biurokratycznym państwa

Bezwzględnie pożyteczni

W następnym pytaniu, chcieliśmy zobaczyć, jak Polacy oceniają rolę przedsiębiorców w życiu społecznym. Spytaliśmy więc w ten sposób:

Czy Pani/Pana zdaniem przedsiębiorcy są pożyteczni dla polskiego społeczeństwa?

Tutaj zaskoczenia nie było. Przytłaczająca większość, bo aż 78,9 proc. ankietowanych była na tak. Zaledwie 7,5 proc. uważało, że przedsiębiorcy pożyteczni nie są. Co dziewiąty Polak nie miał na ten temat wyrobionego zdania.

Podatki, praca, PKB

Skoro Polacy uznali tak dobitnie przedsiębiorców za pożytecznych, postanowiliśmy iść za ciosem i spytać o kilka faktów dotyczących polskich przedsiębiorców. Chcieliśmy sprawdzić, co tak naprawdę w polskim biznesie jest dla Polaka najistotniejsze. Zadaliśmy jedno pytanie z kilkoma odpowiedziami do wyboru.

Który z wymienionych faktów o polskich przedsiębiorcach uznaje Pani/Pan za najistotniejszy?

  • A. Wytwarzają większość polskiego PKB
  • B. Płacą podatki, z których finansuje się administrację, programy społeczne rządu czy budowę dróg
  • C. Tworzą więcej miejsc pracy niż spółki skarbu państwa czy administracja publiczna
  • D. Promują Polskę za granicą
  • E. Są innowacyjni
  • F. Nie mam zdania

W tej sprawie Polacy byli nieco podzieleni, bo trzy odpowiedzi dostały zbliżoną liczbę głosów.

Najwięcej, bo aż 25,2 proc. ankietowanych postawiło na odpowiedź B. Czyli fakt, że przedsiębiorcy płacą podatki, z których finansuje się m.in. polityczne obietnice, jest dla Polaka w przedsiębiorcach najistotniejszy.

Druga najczęściej padająca odpowiedź to C. Na tworzenie przez przedsiębiorców miejsc pracy postawiło 24,7 proc. badanych.

Na trzecim miejscu uplasowała się odpowiedź A. Fakt, że polscy przedsiębiorcy wytwarzają większość polskiego PKB była najistotniejsza dla 22,2 proc. ankietowanych.

Najmniej zgarnęły pozostałe odpowiedzi. 7,6 proc. badanych zwróciło uwagę na fakt, że polscy przedsiębiorcy promują nasz kraj za granicą. A 7,3 proc., że są innowacyjni. Niecałe 13 proc. przepytanych nie udzieliło w ogóle odpowiedzi.

Im więcej, tym lepiej

Na sam koniec postanowiliśmy spytać, jak zdaniem Polaków postrzega się u nas w kraju przedsiębiorców. Zadaliśmy ostatnie, piąte już pytanie:

Jaki Pani/Pana zdaniem wizerunek mają polscy przedsiębiorcy?

Najwięcej, bo ponad 40 proc. ankietujących wskazała najbardziej neutralną odpowiedź. Ich zdaniem, przedsiębiorcy nie mają ani pozytywnego, ani negatywnego wizerunku. W zasadzie można by powiedzieć, że w ogóle wizerunku nie mają.

Pocieszać może fakt, że prawie 36 proc. ankietowanych przyznała za to, że polscy przedsiębiorcy pozytywnie się kojarzą. Najmniej, bo tylko 12,7 proc. wskazało na najgorszą z możliwych odpowiedzi, czyli wizerunek negatywny.

Metodologia

Badania zostały zrealizowane w kwietniu i maju 2024 roku metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ich ramach przeprowadzono od 800 do 803 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkości miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

Pełna wersja raportu jest do pobrania poniżej.

Czytaj też:
100 największych polskich eksporterów. Te firmy są naszą wizytówką na świecie
Czytaj też:
Te firmy rozwijają się najszybciej w Polsce. Jedna branża ewenementem

Źródło: Wprost